צרו איתנו קשר לפרטים על טיפולים קורסים והכשרותדיספרקסיה

מהי דיספרקסיה

דיספרסיה היא ליקוי בקואורדינציה המתבטא בקושי בתכנון פעולות של מוטוריקה עדינה וגסה,קושי בהמשגה, בתכנון מוטורי וביצוע מיומן של פעילויות לא מוכרות. דיספרקסיה מעכבת ופוגעת בהתפתחות המיומנויות הלמידה והקשב.

שיטת רביב היא תוכנית העוקבת אחרי שלבי ההתפתחות התנועתית-חושית של הילד/האדם, ובמקום בו נמצא פער התפתחותי, מתבצעת התערבות מכוונת וממוקדת לגישור על הפער. רק משהתבססו השלבים התנועתיים-חושיים, מבססת התוכנית את מיומנויות הלמידה.