צרו איתנו קשר לפרטים על טיפולים קורסים והכשרותהפרעות קשב וריכוז – AD(H)D

מה לא יודעים על הפרעות קשב וריכוז

מהוא הפרעות קשב וריכוז?

קשב הוא רשת הבקרה של כל תיפקודי המוח :

 1. אנרגיה מנטלית -ויסות פעילות גלי המוח
 2. עיבוד מידע המתקבל – בקרי עיבוד (קלט)
 3. וויסות תפוקה – בקרי ייצור  (פלט)

אנרגיה מנטלית

בקרי אנרגיה מנטלית הם פעולות המווסתות את תחילתה ושימורה של זרימת האנרגיה הקוגניטיבית לצרכי לימוד, עבודה ובקרה התנהגותית :

 •  עירנות: דריכות לצורך קליטת מידע מתוך כוונה תחילה.
 •  מאמץ נפשי: הקצאת אנרגיה לעבודה קוגניטיבית.
 •  זרימת אנרגיה: אמינות אספקת האנרגיה הקוגניטיבית –גלי מוח גבוהים.
 •  וויסות מחזורי שינה / עירנות.

בקרי עיבוד (קלט)

 • פעולות המווסתות את העיבוד שמתקבל.
 • הגדרת רמות חשיבות: היכולת להבחין  בין מידע חשוב יותר וחשוב פחות- קשב סלקטיבי.
 • עומק ופירוט המיקוד: עוצמת המיקוד בהבנת  הגירוי/המידע שהתקבל ויכולת לזכור אותו.
 • הפעלה קוגניטיבית: שימוש במידע המתקבל להפעלת רעיונות חדשים וקישורם לידע וניסיון מהעבר.
 • שימור המיקוד , טווח ויציבות הקשב.
 • יכולת למקד קשב במשימות שלא מעוררות עניין מיוחד  או סיפוק.

בקרי ייצור (פלט).

 • פעולות המווסתות את איכות התפוקה האקדמית והבקרה ההתנהגותית.
 •  תכנון מראש של הפעולה וצפייה מראש של התוצאות הסבירות כגון: תוכניות, פעולות, אירועים והצהרות.
 •  קידום/דיכוי: דיכוי תגובה הולם,הפעלת שיקול דעת בדבר אפשרויות הפעולה,דיכוי תפוקה שמקורה בשיקולים ליקויים טרם הפעולה (אימפולסיביות).
 •  ויסות קצב: עבודה או פעולה בקצב המתאים למשימה, למשל: מבלי למהר.
 •  ניטור עצמי: מעקב עצמי אחרי העבודה והתפוקה – במהלך העבודה או אחר מעשה – על מנת לגלות טעויות או סטיות מן היעדים ולערוך את שינויים הדרושים בהתאם.
 •  יכולת חיזוק/תגבור: שימוש בניסיון וידע קודמים להנחיית הפעולה הנוכחית.

ניתן לקרוא עוד על טיפול בבעיות קשב וריכוז כאן >>