מחקר (פיילוט) באנגליה – שיפורים גם בקשב והריכוז אצל הילדים

הבחנת שיפור ביכולת קשב וריכוז של תלמידים בכיתה

בתרגיל ההעתקה של 5 דקות מהירות הכתיבה כמעט הוכפלה בעוד שיעור הטעות קטן למחצית. 

באופן  בחות פורמלי, הבחין הסגל בשיפורים משמעותיים ביכולת הריכוז והקשב של תלמידים בכיתה, בשיפור בהתנהגות ובגישה ללמידה ובמהירות של סיום משימות. 

תחומים נוספים של שיפור היו אירגון בעבודה בכתב. כל הילדים במחקר לומדים כעת בכיתות רגילות וממשיכים להשתפר בלי טיפול נוסף.

עלינו לציין גם שמר ג'נס עבד עם ילדים במשך 3 חודשים בלבד מאחר וזה מתאים לעונת הלימודים שלהם, על פני התקופה המומלצת של 4 חודשים.  אם היו ממשיכים את הצוכנית בחודש נוסף, התוצאות היו אף הרגשות יותר, כפי שתוצאות היו עם לקוחות אחרים המחישו. 

להמשך המחקר לחצו כאן