צרו איתנו קשר לפרטים על טיפולים קורסים והכשרותסילבוס קורס מטפלים בליקויי למידה והפרעות קשב

שיטת רביב: יישומי הגישה הנוירו-התפתחותית בליקויי למידה והפרעות קשב

  מטרות הקורס

 • הקניית ידע על מבנה המוח, תהליכי למידה, קשב, זיכרון וחשיבה.
 • הבנת הפונקציות והדיספונקציות הניורו- התפתחותיות המעורבות בתהליך הלמידה התקין והלקוי.
 • הכרות עם ליקויי למידה, הפרעות הקשב והבעיות הנלוות.
 • הקניית ידע תיאורטי על הגישה הנוירו-התפתחותית הפנומנולוגית להבנת תפקודם של ילדים בעלי ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב.
 • יישום ותרגול חמש תוכניות מפתח:
 1. תיקון לקויות למידה
 2. טיפול בהפרעת קשב
 3. מוכנות לכיתה א’
 4. מצויינות אקדמית
 5. שיפור מיומנויות זיכרון במבוגרים.

נושאי הקורס

     הבסיס הנוירולוגי של הלמידה

 • מערכת העצבים המרכזית, המיספרות ואונות המוח: היבטים מבניים ותפקודיים.
 • תהליכים מוחיים: מתחושה לתפישה ולהפשטה, אינטגרציה מוחית, תהליכי קלט, עיבוד ופלט המידע.
 • פונקציות ודיספונקציות נוירו-התפתחותיות: פונקציות נוירו-מוטוריות, התמצאות במרחב, רצף והתמצאות בזמן, קשב ובקרת הקשב, זיכרון, שפה, חשיבה מופשטת, חשיבה חברתית.
 • עקרונות הגישה הנוירו-התפתחותית פנומנולוגית: הבנת הפרופיל החשיבתי ללא תיוג, זיהוי וטיפול בנקודות קריסה של המערכות, עידוד למאפיינים החזקים, ראיה אופטימית וחיובית של ההווה והעתיד.

    היכרות והתנסות בשיטת “רביב” לטיפול בליקויי למידה והפרעת קשב

 • מבוא ועקרונות השיטה.
 • תרגילים בסיסיים.
 • יישום התרגילים לקשיים בתחומים הספציפיים: מיומנויות לשוניות שפתיות, קריאה, כתיבה, זיכרון, חשיבת רצף, חשיבה מתמטית, טיפול בהפרעות קשב.

מתודיקה ודרכי הוראה

 • החלק הראשון יכלול הרצאות, דיונים וניתוח מקרים.
 • החלק השני יכלול התנסות אישית בתרגילים, תצפיות, דיונים ודיווחים על התצפיות וההתנסות האישית. 

דרישות הקורס

 • מבחן לסיכום החלק התיאורטי- מהווה 30% מהציון בקורס.
 • עבודה מסכמת- מהווה 70% מהציון בקורס.

___________________________________________________________

תוכנית הקורס

חלק ראשון: הכנת המוח ללמידה.

 • הכרות עם הקבוצה והצגת דרישות הקורס.
 • הסבר השיטה: מהי שיטת רביב- הרצאה מלווה במצגת.

סיור קצר במוחנו הכרת המוח ותפקודיו.

 • הכרת המוח, חלקיו השונים ותיפקודיהם : מערכת העצבים המרכזית, המיספרות ואונות המוח: היבטים מבניים ותפקודיים.
 • תהליכים מוחיים: מתחושה לתפישה ולהפשטה, אינטגרציה מוחית, תהליכי קלט, עיבוד ופלט המידע.
 • פונקציות ודיספונקציות נוירו-התפתחותיות: פונקציות נוירו-מוטוריות, התמצאות במרחב, רצף והתמצאות בזמן, קשב ובקרת הקשב, זיכרון, שפה, חשיבה מופשטת, חשיבה חברתית.
 • עקרונות הגישה הנוירו-התפתחותית פנומנולוגית: הבנת הפרופיל החשיבתי ללא תיוג, זיהוי וטיפול בנקודות קריסה של המערכות, עידוד למאפיינים החזקים, ראיה אופטימית וחיובית של ההווה והעתיד.    
 • מה בין שיטת רביב לתפקוד המוח ותיקון לקויות למידה?

     איך לומד המוח לקרוא

 • פעילות המוח בתהליכי הקריאה, למידה על הנתיבים עצביים המופעלים בזמן קריאה .
  מחקר דנקן מילן:  יצירת המסלולים הנוירולוגיים הספציפיים הנדרשים ללמידה.
 • כיצד שיטת רביב עוקבת אחר התפתחות המערכות החושיות, בודקת אם נמצא פער התפתחותי ומגשרת עליו.

      אוריינטציה

 • הקשר אוריינטציה לקריאה.
 • עיגון נקודת אוריינטציה.
 • אימון המוח לתפישה דו ממדית עיקבית כבסיס לקריאה יעילה.

גלי מוח ולמידה

 • מהם גלי מוח?
 • הקשר בין גלי מוח לבין שליטה בלמידה ובקשב.
 • שיטת רביב ומיומנות השליטה בתפעול גלי המוח. למידת טכניקות יישומיות לשיפור השליטה בתהליכי וויסות קשב ומיקודו.

חלק  שני /  תיקון לקויות למידה

מיומנות לשונית שפתית: תיקון תפישת קריאה

 • ביסוס תפישה דו-מימדית פענוח וקריאה מצרפת.
 • חשיבת רצף: הבניית היכולת לצרף תפישה לתפישה וליצור מהן תבנית בעלת משמעות.
 • תהליכי זכרון, וסוגי זכרון :
 • קליטה, עיבוד, איכסון, ושליפה .
 • זכרון שמיעתי, שינון, זכרון חזותי-צלומי, ואורטוגרפי. 

זיכרון אורטוגרפי ואיות.

 • זיכרון אוטוגרפי ואיות: פיתוח היכולת לאיכסון מילים וסמלים גרפיים כתבנית גלובלית.
 • אסטרטגיות זיכרון.
 • לימוד תוכנה- תולעת ספרים- רביב ללימוד ותרגול קריאה.

התפתחות התפיסה החשבונית

 • מיומנויות מתמטיות בסיסיות :השוואה, כמות בדידה, כמות רציפה, מדידה, תפיסת תבנית, יחס, תכונות, סמל, איקון- סמליל, ספרות: סימנים גראפיים המייצגים מספרים, ספירה: אמירה של הספרות לפי הסדר המוסכם, מניה: היכולת לספור בהתאמה לאוביקטים מוגדרים, מספר סודר: ראשון, שני, שלישי…, שימור מספר, שימור כמות, שלם וחלקיו.
 • טבלת הישגים מצופים.   

      מיומנות הגיונית מתמטית

 • מיומנויות הקשורות בחשיבה לפתרון בעיות.
 • אסטרטגיות .

      טיפול בדיסגרפיה.

 • מהי דיסגרפיה?
 • אסטרטגיות ומיומנויות בשיפור הכישורים הגרפיים.

        מוכנות לכיתה א

 • הבעיות במעבר מהגן לכיתה א
 • דרכי הפתרון ויישומם

          הפרעת קשב

יישום רצף של תרגילים המכוונים וממוקדים המעוררים את פעילות של גלי מוח הגבוהים המאפשרים יכולות  מיקוד קשב וריכוז טובים יותר המתבטאים ב: ♦   מיקוד ♦   התמדה ♦   סלקטיביות ♦   קצב מתחלף ♦   חלוקת קשב ♦   תכנון מודעות ♦  הערכת זמן ומהירות ♦ טכניקות קואצינג המיוחדות לטיפול בהפרעת קשב. 

 מפגשי פיקוח והדרכה :

 • התנסות אישית בתרגילים, תצפיות, דיונים ודיווחים על התצפיות וההתנסות האישית.

משך הקורס

 • 20 מפגשים של ארבע שעות, סה”כ: 80 שעות שנחשבות ל: 100 שעות אקדמיות.

סיכום הקורס וחלוקת תעודות לעומדים בדרישות הקורס.